Sbor dobrovolných hasičů v Krmelíně je spolkem lidí, kteří mají ve svém hlavním poslání pomáhat občanům v boji s požáry, přírodními katastrofami a zajišťovat různou technickou pomoc. Členové sboru jsou zastoupeni v zásahové jednotce při Obecním úřadě v Krmelíně a napomáhají ze zákona na požární ochraně obce.

Zásahová jednotka sboru používá cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 4000/250 na podvozku Tatra Terrno a dopravní vozidlo Mercedes Sprinter 4x4 a přívěsnou stříkačku PPS 12. K zajištění technické pomoci je vybavena ruční řetězovou motorovou pilou a rozbrušovačkou. Během zásahu v zakouřených místech mohou členové využít dýchacích izolačních přístrojů Drager. Ve výbavě jsou dále ochranné obleky a souprava postřikovače, určené k likvidaci obtížného hmyzu, ponorné čerpadlo pro odčerpávání vody z podzemních prostor. Pro asistenci u dopravních nehod má k dispozici materiál k likvidaci ropných látek a nářadí. Komunikaci zajišťují základnové radiostanice v hasičském domě, obou vozidlech a přenosné vysílačky jednotlivých členů. Zásahy za snížené viditelnosti usnadňuje elektrocentrála s halogenovými svítilnami a možností napojení různého elektrovybavení.

Spolek vychovává mladé hasiče, kteří se zdokonalují v technických dovednostech, prohlubují si znalosti a tráví smysluplně volný čas, zároveň se stávají následovníky pro budoucí práci v zásahové jednotce.

Ve sboru působí kolektivy mladších a starších žáků. Ty se zúčastňují celoročních soutěží mládeže pořádaných Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska a seriálu soutěží Moravskoslezské ligy Mladých hasičů. Muži, ženy a veteráni obsazují soutěže v požárním sportu SHČMS. V požárním sportu má sbor nejeden úspěch, včetně účasti na republikových kolech, kde obsadil přední umístění. Příprava na soutěže spočívá ve zdokonalování v používání požární techniky a zvyšování fyzické kondice.

Sbor pořádá společenské akce pro své členy i veřejnost, výlety a zájezdy. Hasičský ples je tradičním plesem v obci a mívá obrovský úspěch. Stavění májky na začátku jara je spojeno s lidovou veselicí a soutěží Jistá ruka v házení šipek a zabíjení hřebíků. Během akce se připravují speciality na grilu a občerstvení samozřejmě nechybí. Pohárová soutěž dětských kolektivů a dospělých na hřišti u sportovní haly bývá slušně navštěvována okolními sbory, které si odvážejí finanční a věcné ceny. Členové se mohou během zimních měsíců zapojit do cvičení ve sportovní hale, kde probíhá fyzická příprava a hrají kolektivní sporty.

Hasičský dům

Zázemím sboru v obci Krmelín je hasičský dům, jež vyrostl na místě bývalé hasičské zbrojnice a byl dokončen v roce 1960. V budově je garáž pro zásahové vozidlo CAS 20 4000/250 a dopravní automobil Mercedes Sprinter 4x4. Dále klubovna, kuchyně a sklady. V prvním patře budovy je zasedací místnost se zázemím. Místnosti hasičského domu slouží spolku, ale je zde možnost pořádat předváděcí akce, schůze, setkání, rodinné oslavy a další. O možnostech pořádání a pronájmech se informujte u domovníka hasičského domu p. Roberta Staňka na tel. 558674027. Věž hasičského domu slouží k sušení hadic.