Vznik myšlenky na pořízení nového praporu.

Na konci roku 2004 se začalo ve sboru mluvit o pořízení nového historického praporu. Částečně na tom měl vliv fakt, že mnoho sborů si v této době pořídilo kopie svých historických praporů nebo v minulosti mělo prapor, který již se nedochoval, případně chtělo pořídit nový symbol sboru. I v Krmelíně se stále více probíraly možnosti jeho získání.

První schůze výboru v roce 2005 (10.1.) se zúčastnil Knebel Vlastimil a přednesl návrh na pořízení praporu a nalezení člověka, který se o to postará. Rovněž bude nutné oslovit sponzory, zatím se o to zajímal sám. Spolu s ing. Bočkem připraví nějaké návrhy. Doporučil jako nejlepší výrobnu fa Velebný z Ústí nad Orlicí.

Pokračovalo se v řešení financování, uvažovalo se o sbírce mezi občany, oslovení obecního úřadu a možnostech sboru, z hlediska prostředků uložených na účtech, v akciích a v pokladně.

V lednu a únoru 2005 se upřesňovaly přední a zadní strana praporu, nápisy. Návrhy byly zaslány do Ústí nad Orlicí a po jejich doplnění se jelo přímo do firmy upřesnit konečnou podobu praporu. Předběžně vycházela cena na cca 70.000 Kč.

Pár názorů z porady výboru ze dne 8. března 2005 na téma prapor:
- než-li mít vklad ve spořitelně, je lepší mít prapor - symbol sboru
- znovu se probírala výzva k oslovení podnikatelů o příspěvky na pořízení praporu

Na další poradě výboru z 5. dubna 2005 byly předloženy návrhy z Fa Velebný. Odladily se texty a nápisy. Návštěvy ve firmě Velebný Ústí nad Orlicí ze zúčastnili ing. Boček, ing. Knebl, Edelsberger, Knebel. Byly probírány nápisy na praporu, grafické návrhy zobrazených objektů, tvar hlavice žerdě praporu a ostatní podrobnosti.

Objednání praporu

V rámci výroby praporu se rozhodlo objednat domovenky ve tvaru znaku + nápis Sbor dobrovolných hasičů Krmelín, náklady čerpat z rozpočtu obce na PO.

V průběhu měsíce dubna byla odeslána závazná objednávka na výrobu praporu dle dohodnutých dispozic do firmy Velebný.

V průběhu měsíce května 2005 se upřesnil tvar a obsah znaku na štítu na hasičském domě.

V letních měsících ve fa Velebný probíhala výroba praporu. První termín dodání byl stanoven na cca 15.8.2005.

Vlivem dovolených u výrobce byl termín dokončení posouván, kromě toho nás ještě požádal o mírné zdržení v dodání a vystavení praporu na veletrhu v Brně, podle něj se opravdu povedl.

Zároveň se připravovaly finance na prapor: tři podúčty hlavního účtu v České spořitelně (byly termínované s výpovědní dobou 1 měsíc) byly zrušeny a peníze převedeny na hlavní účet, z nějž bude zaplacen prapor.

Objevily se pochybnosti, zda budou na prapor přispívat i sponzoři (musela by se vystavit nová faktura) – v jednání byly firmy p. Kokeše a Kovalčíka (prý nepřispěje, že fitcentrum moc nevynáší).

Po oslovení nám někteří podnikatelé poskytli dary na výrobu praporu: p. Michalec Aleš, p. Petrovský Miroslav, p. Kokeš Jaromír.

Dodání praporu současně s čepicemi proběhlo nakonec poštou.

Představení nového praporu
Na valné hromadě 10.12.2005 byl představen nový prapor.

Svěcení praporu a valná hromada

Na svěcení praporu byli pozváni sponzoři Bočkovi, Zemkovo, Kokeš, Komárek, Kovalčík, Petrovský, Michalec.
V rámci oslav 110. výročí založení sboru bylo v sobotu 6.5.2006 uspořádáno námětové cvičení na budovu Mateřské školy.

V neděli 7.5.2006 proběhlo slavnostní svěcení praporu. Od budovy hasičského domu se vydal pochod praporů okrsku, členů a hostů do Římskokatolického kostela. V rámci mše svaté byl nový slavnostní prapor vysvěcen (přesněji „žehnán“), což má svolávat Boží požehnání na osoby a činnost těch, kdo jej bude s vírou používat. Hasičům bylo požehnáno k vykonávání dobrovolné činnosti při pomoci bližnímu a v potížích. Po skončení obřadu jsme se přesunuli do Restaurace na Benátkách, kde proběhla slavnostní valná hromada. Zpráva k 110. výročí založení připomenula nejvýznamnější okamžiky z historie sboru, byly předány čestná uznání a vyznamenání. Pamětní listy obdrželi zástupci sborů z okrsku, zasloužilí hasiči, sponzoři sboru, přispívatelé na pořízení praporu a další významné osobnosti. Na prapor byla připnuta pamětní stuha SH ČMS.

SDH Krmelín dostalo plaketu svatého Floriána.

Po valné hromadě byly nafoceny podobizny zúčastněných hasičů pro přípravu pamětního tabla.


Aktualizováno (Středa, 05 Leden 2011 08:17)