Na začátku jara před prvním květnovým dnem pořádá Sbor dobrovolných hasičů a skupina DÝM TÝM stavění máje a lidovou veselici.

V roce 2024 budeme stavět májku v úterý 30.4.2024 od 16.30 hodin

Stavění máje

Po zimě vždy přichází jaro.Od pradávna jej lidé vítali jako symbol zdraví, rozpuku, síly a lásky. Příroda se probouzí ze zimního spánku, vše začíná pučet a rašit a u lidí přichází nejkrásnější období v roce. Mládenci pokukují po švarných děvečkách, aby si našli svou životní družku, plodili s ní děti a zachovávali rod.Ti, kteří už mají svoji milou, ji přinášejí důkaz lásky a věrnosti. Každý se chce vytáhnout a na důkaz vztyčí v blízkosti obydlí vyvolené májku. Zbavený kůry a krásně nazdobený stromek přináší naději a víru milé.

Historie

V minulosti tato oslava jara probíhala v Dole.Vždy dva po sobě jdoucí ročníky měly tu vzácnou povinnost, spolu s ostatními kluky z vesnice postavit májku.Mladší ročník kopal díru a připravoval materiál na oheň, starší ročník sestavoval stojky, samotnou májku a zajišťoval i občerstvení, kterého bylo potřeba pro hlídání májky i oslavě postavení stromu.Zálusk na poražení měli vždy mládenci z okolních vesnic, aby potupili hrdost vesnice, která si strom špatně pohlídala. Májka tak musela být do rána hlídána a parta musela nejednou svést o strom tuhý boj. Většina mladých chlapů v té době cítila povinnost přiložit ruku k dílu a některé májky byly velmi vysoké. Je fakt,že ke stavění bylo potřeba 30 - 40 lidí, neboť jednu větší stojku drželo až 12 mužů, ale každý rád přišel a pomohl. Celý proces zvedání musel být pečlivě koordinován zkušeným "Hejrupákem" - řízen na povel, vždyť šlo o bezpečnost mnoha lidí a při pádu stromu hrozila těžká zranění. Na druhou stranu bylo v místě stavění dostatek prostoru a rozměry májky tomu mohly odpovídat, pro zajímavost výška májky někdy přesahovala i 20 m.
Po revoluci a upřesnění majetkových poměrů k ploše u Dolu, kde se stavění vždy odehrávalo, si nový majitel nepřál, aby tam tato akce probíhala. Smutné je, že posléze plocha stejně ležela ladem, avšak tradice již byla přerušena. Pak už se májky objevovaly sporadicky, když se nějaká místní skupina domluvila a svou malou májku postavila.
Před několika lety se členové skupiny DÝM TÝM SDH Krmelín rozhodli, že postaví májku sobě pro radost před hasičským domem. Zprvu jenom pro sebe a své členy. Akce se zalíbila i občanům a tak se program stavění máje rozšířil o soutěže pro děti, kolo štěstí a soutěž Jistá ruka v házení šipek a zabíjení hřebíků. Jenže při soutěžení roste hlad, proto bylo nachystáno i občerstvení. Zpočátku byly jen párky nebo klobásky, pak se menu obohatilo o grilované makrely, pečenou játru a další pochutiny. Alko i nealko nápoje jsou vždy pro připraveny pro hašení žízně a osvěžení.
Hudbu nejdříve obstaralo jenom rádio, ale hned příští rok zahrála živá kapela a už toho zůstalo. Cimbálová muzika Ondřejnica,folklórní skupina Gajdůšek, hudební skupina p. Janka a v polsední době výběr z kapely HEC hrají k poslechu, zpěvu a v pozdějších hodinách i k tanci.

Na konci dubna připraví členové SDH Krmelín májku ozdobenou barevnými fábory (zdobení má na starosti ženská polovina omladiny). Mladí muži vykopou díru a připraví nářadí. V určitou hodinu pak muži za pomocí žebříků s přispěním dobrovolníků vztyčí májku. Májka je opřena o desku, díra zaházená hlínou, která se musí pořádně udusat.

Soutěž Jistá ruka - házení šipek a zabíjení hřebíků

V roce 2020 ještě proběhl 25. ročník soutěže Jistá ruka v házení šipek a zabíjení hřebíků, která pokud to dovolí počasí, bude určena dětem.

Pravidla :
Házení šipek - tři šipky se musí naházet do terče, pro zisk co největšího počtu bodů.
Zabíjení hřebíků - malým kladívkem je nutno zatlouci v co nejkratším čase hřebík

Výsledný součet obou časů určí pořadí soutěžících.