Jednou z posledních plánovaných akcí zásahové jednotky bylo námětové cvičení okrsku, které jsme přislíbili v rámci výročního roku uspořádat. Termínově jeho pořádání nakonec připadlo na den 17.12.2016, kdy byla naplánována i Výroční valná hromada SDH Krmelín.

     Prověřovací námětové cvičení, kde je námět předem znám jak pořádajícímu sboru tak IBC (Integrované bezpečnostní centrum FM) mělo jako hlavní záměr likvidaci lesního požáru a nalezení osob (lesních dělníků) v lesním porostu v lokalitě na Světlově v ulici U pískovny. Členové krmelínské zásahové jednotky v dopoledních hodinách připravili v místě zásahu hromadu dříví, navozující pak po zapálení lesní požár, jednoho našeho člena vybavili pracovním nástrojem-sekerou představující zranění, které si přivodil a jehož nalezení a transport k pomoci byly jedním z úkolů pro zasahující sbory, m.j. způsob zaseknuté sekery v noze figuranta byl skoro věrný reálné situaci. Událost byla vyhlášena IBC FM, které jednotlivé sbory okrsku uvědomovalo o události zpravidla zasíláním SMS zpráv na vybrané členy jednotek a na nich bylo, aby si pak samy vyhlásily poplach a dojely co nejdříve na oznámené místo. Po příjezdu dostaly úkoly, které měly plnit, prvním bylo nařízeno uhasit lesní požár a nalézt v pravděpodobném vytýčeném území osobu nebo více osob, poskytnout jim první pomoc a transportovat je k poskytnutí následné péče. Další byly pověřeny zajištěním dálkové dopravy vody nebo pracemi, souvisejícími s postupným vyhledáváním ohnisek požáru a jejich dohašování. Dále se při cvičení prověřují komunikační schopnosti jednotlivých sborů ať již v používání radiostanic nebo vzájemná spolupráce, z níž jednotky těží při ostrých zásazích, na nichž se někdy potkáváme. Osoba byla nalezena a dopravena do bezpečí, požár uhašen, úkoly splněny, i když komunikace jednotek, které používají digitální s dalšími, jež mají ve výbavě ještě starší analogové, někdy vázla, to zaznělo při závěrečném hodnocení velitele akce a starosty okrsku. V průběhu celé akce byly pořizován několika fotografy fotografie dění a také byla zaznamenávána několika kamerami, včetně využití novinky – létajícího dronu, výsledek můžete nalézt ve fotogalerii na naších stránkách a odkaz na video v sekci videozáznamy. Všechny jednotky byly po skončení cvičení pozvány do hasičského domu a pohoštěny malým občerstvením, a mohly v neformální atmosféře probrat společný zásah nebo jen poklábosit o životě.